Boer Group zamelt in, sorteert en maakt al ruim 100 jaar textiel, gedragen kleding en schoenen gereed voor hergebruik. Onze organisatie bestaat uit drie inzamelbedrijven en zeven sorteerbedrijven in Nederland, België en Duitsland en een innovatief platform. Het hele proces, transparant onder een dak. De 750 medewerkers sorteren ca. 112,5 miljoen kg gebruikt textiel per jaar en samen met onze internationale partners werken de mensen van Boer Group voortdurend aan een duurzame oplossing om restafval tot een minimum te beperken.

Onze activiteiten

Toekomst

De Boer Group is een familiebedrijf doorgegeven van generatie op generatie, we kijken naar de toekomst en hechten veel waarde aan een gezonde planeet. Onze focus is daarom ook het voortdurend innoveren van onze recyclingprocessen. Dit vraagt om slimme en creatieve oplossingen, gedeelde kennis en vernieuwing in ons werk.

Boer Group zet in op innovatie in textielrecycling omdat materiaalhergebruik de toekomst heeft. Met dat doel voor ogen hebben we in 2015 Boer Group Recycling Solutions (BGRS) opgericht. Dit innovatieplatform brengt partijen samen en biedt ondersteuning zowel financieel als in ‘know-how’ aan veelbelovende projecten waarin nieuwe textiel recyclingmethoden ontwikkeld worden.

Jobs en hergebruik

Ruim 70% van de wereldbevolking heeft behoefte aan gebruikte kleding en textiel. De Boer Group heeft een wereldwijd netwerk van afnemers en kan in hun behoefte voorzien door kleding en textiel in uiteenlopende kwaliteiten beschikbaar te maken voor hergebruik. Ook hier levert de Boer Group een substantiële bijdrage aan de lokale economie en werkgelegenheid. De kleding wordt vanuit het sorteerbedrijf verkocht aan groothandelaren, die op hun beurt de kleding weer aan (markt)koopmannen verkopen, die de losse kledingstukken op bijvoorbeeld markten verkopen. Zo levert één baal tweedehands textiel op lokaal niveau aan zo’n 7-8 personen werk en inkomsten op.