Het sorteerproces

Het sorteren van gebruikt textiel is een zorgvuldig, arbeidsintensief en dynamisch proces. Onze sorteerbedrijven verwerken al het textiel en alle textiel verwante artikelen die door de consument weggegooid worden. Dit gebeurt in een fijnmazig sorteerproces dat resulteert in ruim 350 verschillende artikelen.

Onze doelstelling is om voor al het textiel maar ook voor andere items die in het ongesorteerde materiaal aangetroffen worden een nieuwe bestemming te vinden. Afhankelijk van de kwaliteit waarin het textiel verkeert kan het als product of als materiaal hergebruikt worden. We streven er dagelijks naar de fractie onbruikbaar materiaal zo klein mogelijk te houden.