Boer Group heeft 3 textiel inzamelbedrijven:

We verzorgen een professionele textielinzameling met een hoog serviceniveau voor gemeenten, scholen, stichtingen en andere (retail)bedrijven. Met behulp van verschillende inzamelmethoden en –middelen bieden wij maatwerk zodat iedere klant op de best mogelijke manier kleding en schoenen inzamelt.

Het inzamelen van textiel is een vak apart en vraagt veel aandacht terwijl deze afvalstroom relatief klein is vergeleken met bijvoorbeeld de afvalfracties papier- en glas. Het is erg belangrijk dat het textiel droog en schoon wordt ingezameld. Daarom kan textiel bijvoorbeeld niet worden ingezameld met een inzamelvoertuig dat ook glas of papier inzamelt. En ook aan de textielcontainers worden hoge eisen gesteld. Zo mogen deze bijvoorbeeld absoluut geen (regen)water kunnen binnenlaten. Met name gemeenten kiezen er daarom vaak voor om de textielinzameling uit te besteden aan een gespecialiseerde, professionele textielinzamelaar. De textiel inzamelbedrijven van de Boer Group bieden dit specialisme en hebben alle benodigde vergunningen, certificeringen en vakdiploma’s.