Familiegeschiedenis

De basis voor de huidige Boer Group werd gelegd in de jaren ’50 in Rotterdam met het inzamelen en verhandelen van metaal, papier en lompen. Aan de Jozeflaan werd het eerste bedrijfspand gevestigd waar men zich met een klein team steeds verder specialiseerde in het sorteren van de lompen en het zoeken naar mogelijkheden voor hergebruik van de producten.

Gebotex werd in 1965 opgericht door Gerrit Boer en was het eerste echte textiel sorteerbedrijf. Gerrit was de opa van de huidige Boer Group CEO. Onder leiding van Gerrit’s zoon Marinus kreeg de organisatie haar huidige vorm. Tal van nieuwe sorteerbedrijven werden opgericht of overgenomen met als strategische mijlpaal de aankoop van FWS; het grootste inzamelbedrijf van Duitsland.

Hierdoor zagen de sorteerbedrijven binnen de groep zich verzekerd van de aanlevering van ongesorteerd textiel in een markt waar dat lang niet altijd vanzelfsprekend was. De continuïteit van Boer Group’s core business, het sorteren werd hiermee gewaarborgd.

Tegen het einde van de 20e eeuw lag de nadruk bij Boer Group vooral op het verhogen van de efficiency binnen de sorteerbedrijven. Alle bedrijven werden grondig gerenoveerd en alle aan- en afvoer lijnen in het sorteerproces volledig geautomatiseerd.

Ook de organisatie maakte een professionaliseringsslag door. Meer structuur werd aangebracht, en een personeelsbeleid ingevoerd. Sinds 2016 conformeert Boer Group zich aan een combinatie van ISO 14001 en OHSAS 18001 middels een doordacht kwaliteitsmanagementsysteem gericht op duurzaamheid en veiligheid van het productieproces.

In het afgelopen decennium volgden nog uitbreidingen in België en Dubai. Meest recent is het partnership met Gebetex Collecte en Tri in het noorden van Frankrijk en de oprichting van Boer Group Recycling Solutions in 2015.

Bestuurlijk heeft Boer Group ook de nodige wijzigingen ondergaan en ondertussen is de leiding in handen van de 4e generatie die met haar eigen visie er zorg voor draagt dat de organisatie verder ontwikkeld en met haar tijd meegroeit.