Innovatie

Boer Group zet volop in op innovatie in textielrecycling omdat materiaalhergebruik de toekomst heeft. Met dat doel voor ogen hebben we in 2015 het innovatieplatform Boer Group Recycling Solutions (BGRS) opgericht. BGRS biedt ondersteuning zowel financieel als in ‘know-how’ aan veelbelovende projecten waarin nieuwe textiel recyclingmethoden ontwikkeld worden. Doordat het Europees overheidsbeleid meer scheiding van afval stimuleert treffen onze sorteerbedrijven een steeds groter wordende fractie textiel aan die niet meer geschikt is om als het oorspronkelijk artikel te worden hergebruikt. Vaak is het té vervuild of kapot en dan rest nog alleen het materiaal te hergebruiken. De huidige wijze van recycling is vooral mechanisch vervezelen.

Nadeel hiervan is dat de vezel korter wordt en dus niet zelfstandig gebruikt kan worden voor vervaardiging van nieuwe stof. Hier is altijd een toevoeging van het zgn. ‘virgin material’ oftewel de oorspronkelijke vezel voor nodig. Dat kan en moet anders en veel projecten bieden mogelijke oplossingen. Wij ambiëren als Boer Group een rol in al die nieuwe kringlopen voor de verschillende materialen, dit doen we door partijen te verbinden en ondersteuning te bieden aan uiteenlopende projecten.

Voor meer informatie neem een kijkje op de website van Boer Group Recycling Solutions.